Olvasta-e OV az MSZ alaptörvény tervezetét?Olvasta-e OV az MSZ alaptörvény tervezetét?


Mivel a Magyarok Szövetsége volt az elsõ komolyabb civil szervezõdés, amely nem csupán szavakban kritizálta meg a diktatúrával való jogfolytonosság jogrendjét, de konkrét "szokásjogi rendszerbõl következõ törvényszöveggel" állt elõ 2009 novemberében, sõt felszólította az akkor regnáló kormányt is a jogfolytonosság helyreállítására, úgy hiszem, van jogunk a fenti kérdés firtatására.


Mivel a jelenlegi alsóház által elfogadott Húsvéti alaptörvény szövegében számtalan olyan elem van, amelyet a Magyarok Szövetségének munkájából emeltek át, így van jogunk arra is, hogy rákérdezzünk: A Jobbik vajon miért nem nyújtotta be az alsóháznak tervezetünket? (pedig személyesen adtam át a frakció legképzettebb jogászának.)


Most pedig Origón olvasom, hogy elvenné az állami támogatást a pártoktól a miniszterelnök. Nocsak, nocsak. Mit is ír a Magyarok Szövetsége az alaptörvény tervezetében errõl? 20§ (3) bekezdés: „Pártok részére állami támogatás nem adható. A pártok kizárólag a tagjaik által befizetett tagdíjakból gazdálkodhatnak, és kampányt csak a közmédia térítésmentes segítségével folytathatnak.” Érdekes, hogy a második fordulatot nem dobta be a köztudatba senki, mert egyrészt a tagok által befizetett összeg a hideg vízre sem lenne elég, hiszen összesen van talán 30 ezer tagjuk a pártoknak, másrészt a kampányra fordítható összegek pedig mindig meghaladják a meghatározott maximumokat, de eddig még soha senkit nem csuktak ezért börtönbe! (a törvény alapján ingyenes közmédia szereplés azonban nem szimpatikus a politikusoknak, mert valószínûleg túl nagy spórolás lenne, hiszen akkor a csókosok hada nem jutna megfelelõ kampánymegrendelésekhez, stb. stb.)


Talán mégis olyan nagy a baj az országban, hogy már a2/3-os miniszterelnök is felismerte a javaslatunkban rejlõ spórolási lehetõséget? Vagy csak azért javasolta megfontolásra a Fidesz választmányi ülésén, az összes párt közpénzbõl történõ költségvetési támogatásának felfüggesztését, mert ezzel a kispártokat rá- kényszerítené, hogy a 2013-as és 2014-es kiadásaikra és fõleg a választási kampányra vegyenek fel adósságcsapdához vezetõ hitelt? (Ez már egyszer bevált a Kisgazdapárt tönkretételénél) A választ persze az idõ fogja megadni, de az biztos, hogy ezzel igencsak leszûkülne hatalomtól távol lévõ kispártok mozgástere. Kivételt csak azon pártok képviselnek, amelyek eddig is kaptak óriási összegeket az amerikai és izraeli barátaiktól, vagy azoktól a régi elvtársaktól, akik a privatizáció, vagy a kormányzati munka során hatalmas vagyonokra tettek szert, s így kívánják meghálálni a számukra biztosított lehetõséget. A pártok egyébként szinte teljes mértékben az állami támogatásból élnek, ebbõl fizetik alkalmazottaikat, rendezvényeiket, kiadványaikat és csak a kampányra kaptak egyes lobbi szervezetektõl apanázst. A hivatalos pénzügyi beszámolójuk szerint bevételük nyolcvan-kilencven százalékát teszi ki az állami támogatás. Az MSZ alaptörvény tervezetének 20§ (4) bekezdése egyébként megszigorítaná a pártok gazdálkodásának ellenõrzését is. Szövegszerûen ez így hangzik: „Pénzügyi felügyeletüket az ÁSZ, törvényességi felügyeletüket a felsõház köteles ellátni. Bíróságnál - pénzügyi visszaélés esetén - a felügyeleti szervek, kezdeményezhetik a párt feloszlatását.” Ezen kívül az említett szakasz azt is megismétli, amit az illegitim hatalmi korszakban született és alkotmánynak hazudott 1989. XXXI. (törvénytelen) törvény rögzített, sõt a jelenlegi alaptörvényben is olvasható, de tartalmilag soha nem tartottak be:


"(4) A pártok közhatalmat nem gyakorolhatnak"


Ám ha józanul gondolkodik valaki arról, hogy a magyar alsóházban miért kiabálják a frakciók tagjainak az igen-nem szavakat a szavazás megkezdése elõtt, akkor könnyen rájöhet, hogy a közhatalmat valójában mégis a pártok gyakorolják! Hiszen minden döntést a pártvezetés hoz meg, s a képviselõket csak hangosan bekiabált utasításokkal és a kilátásba helyezett pénzbüntetésekkel veszik rá, hogy a saját lelkiismeretük helyett a párt érdekeit szolgáló „utasítás” szerint nyomják meg a gombot.


A rossznyelvek szerint van annak logikája, hogy olyan javaslatot tesz a miniszterelnök, amivel éppen a 2/3-os Fidesz fog a legtöbbet veszíteni, hiszen eddig a támogatást a választási eredmény alapján számolják ki, s így a legtöbb pénztõl éppen a Fidesz esne el, nekik pl. tavaly, közel egymilliárd forintnyi támogatás járt.


Ha azonban 2013-ban és 2014-ben egy forint költségvetési támogatás sem jutna pl. a Jobbiknak, akkor a politikai palettán nem lenne képes tovább szerepelni, hiszen nekik nincs olyan háttértámogatójuk, amely a kampányhoz szükséges milliárdokat biztosítaná. S ezzel visszatérne az az állapot, amikor OV személyét és a Fidesz politikáját ismét le tudja majd fasisztázni a baloldalnak hazudott MSZP.


Az állítólagosan bal-liberális ellenzéki pártnak azonban nem ártana sokat a meglebegtetett intézkedés, mert nekik megvannak a bevált támogatóik. Ezért maradna a Fidesznek ellenfélként a többször lejáratódott, könnyen rugdosható MSZP és a zöldre festett SZDSZ. (hacsak nem olvassa tovább a javasolt szövegünket a miniszterelnök:.... kampányt csak a közmédia térítésmentes segítségével folytathatnak a pártok.)


Ha olvasta is OV a Szövetségünk alaptörvény tervezetét, de láthatóan semmi olyat nem kívánt belõle kiollózni, amely nem a saját ízlése szerint való. Így ne nagyon bízzunk abban, hogy ha a következõ két esztendõre meg is vonják az állami apanázst a pártoktól, annak lesz komoly kihatása a munkahelyteremtésre, vagy a néptõl elorzott közhatalom természetére, esetleg az életszínvonalunkra. Viszont a bankok támogatása és a kampány - ha rejtve is, de folyamatos, csak sokan nem veszik észre!


Szeged, 2012-05-16 Dr. v. Bene Gábor S.