Stoffán György: Kretének uniója...


Ritkán fordul elõ velem, hogy ha elolvasok egy írást: annak tartalmát többnyire a magaménak is érzem. Igaz ebben is elõfordulnak a libertinus világ tévedései és megtévesztései - pl. az alkotmány-alaptörvény szinonimaként (azonos jelentésûként) kezelése -, de vannak komoly értékei is.


Ilyen pl. a következõ pár sor:


"Van azonban egy erkölcsi irány, egy nemzeti elkötelezettség, amely mellett a pártok akár fölöslegesek is lehetnének.


Pártok azonban vannak, és lesznek is mindaddig, amíg a nemzetek föl nem ismerik, hogy elég magyarnak, németnek, románnak stb.... lenni, pártok és ellenségeskedés nélkül."


Ezt a gondolatsort szeretném erõsíteni azzal, hogy a rovatomba helyet adok Stoffán György írásának, remélve, hogy nem fog érte neheztelni. BGKretének uniója...


Rosszkor, rossz idõben sikerült megszületnem. Minél öregebb vagyok, annál inkább érzem ennek a ténynek a hátrányait, és annál inkább feszül bennem egyfajta megmagyarázhatatlan undor. Azért érzem az undort, mert Európát elmebeteg, szellemi és genetikai hulladékok irányítják - a vesztébe. Mondhatom ezt azon a jogon, hogy amikor népszavazni kellett a belépésrõl, akkor nemmel szavaztam, és ehhez máig tartom is magam.


Õrült és végzetes a nemzetállamok, az önálló keresztény kultúrák Európájában egy efféle, a liberalizmus - azaz a történelem rothadt ürüléke - elveinek alapján összegyúrni ennyiféle kultúrát - és ezzel a kulturálatlanságot is.


Mert mi is történik ma az Unióban, amelynek ostorral csapkodott udvari bolondja ma Magyarország?


Komoly dolgok történnek: - Például a disznóknak nem lehet moslékot adni, de színes játékokat (!) kell az ólba tenni, hogy a "lelke" kiegyensúlyozott legyen.


A csirkéket különleges ketrecekben kell tartani, mert az õ lelkük is ezt kívánja.


Ezeket a bõdületes hülyeségeket komolyan is gondolja az unió illetékes génhibás hülyéinek bizottsága.


(Az senkit nem zavar, hogy a most társult Izraelben (?) olyan állatkínzással vágják a kóser marhát, hogy azt a netes megosztó programon nézni is fájdalmas.)


Igaz, Izraelben sem gyerek, sem öreg, sem várandós arab nem számít, ha gyilkolni kell õket.


Az is igaz, hogy a legkevésbé sem érdekel, hogy az arabokkal mi történik, hiszen õk legalább annyira gyûlölik a keresztényeket, mint a zsidók... csak érdekességképpen említettem a dolgot a disznóvágás és a csirketartás szabályozásának okán... Jobb tehát, ha helyettünk inkább egymást irtja a zsidó meg az arab.


Szóval, hogy rengeteg genetikai kretén ül az európai parlamentben, az biztos, hiszen intézkedéseik errõl tanúskodnak. Ezt jelzi számos intézkedésük is. Pl.; Sztálin és kommunista bûnök nem elítélendõk, csak a zsidók elleni, Sztálinénál (Gulág, hadifogoly-gyûjtés - malenkij robot, lengyel tisztek Katyn-i kivégzése, 56-os beavatkozás, egyházüldözés és ennek áldozatai, ÁVH és Andrássy út...) kisebb atrocitás, a holocaustnak nevezett (és nem csak a zsidókat érintõ!) II. világháborús gyilkosságsorozat. (Ennek a gaztettnek, ennek a határozatnak a takargatására találták ki a Magyarország elleni sajtó-és politikai háborút!)


Menjünk azonban tovább. Most a magyarságon, a magyarokon köszörüli a nyelvét és a magyarokat fenyegeti ez a génhibás európai vezetés.


A magyarokat kárhoztatja Barroso is, miközben saját sírját már olyan mélyre ásta a bevándorlás liberalizálásával a degenerált Európai Parlament, hogy óhatatlanul megszûnik a fehér faj, s felváltja valamilyen korcsfajta, ami alig számít embernek.


Mintha a kutya és a macska keresztezése volna. Nem beszélve az európai keresztény kultúráról. Az már-már csak nyomokban fedezhetõ fel.


A liberális "mindenki egyforma" áldozata lett, vagy hamarosan lesz az öreg földrész.


Ma pedig az UNESCO a fiatalok legalább 50 %-át akarja homokossá tenni - és ezt ki is mondják nyilvánosan!


Isten, kereszt, hit mit sem számít.


A keresztény templomokba beköltözik az iszlám pap, s lám, hiába volt minden harc a pogányok ellen, s kár volt Jenõ herceg minden erõfeszítése Európa török elleni felszabadítása ügyében.


A kereszténygyûlölet itt van, s ott van Egyiptomban, ahol a kopt testvéreinket ölik az arabok.


S ölik majd Európában is a keresztényeket, csak idõ kérdése... és persze a zsidókat is...


Mert a kereszténygyûlölet nem békíti ki az iszlámot és a zsidókat, de mindenki mindenkinek az áldozata lesz, mert a zsidó nem érti meg: - jobb a keresztény Európában, egy keresztény Magyarországon zsidónak, mint egy iszlám Európában kereszténynek és zsidónak lenni. Magyarország most ennek az uniónak az elnöki posztját töltötte be, miközben záporoztak ránk (?) a másik gyûlölködõ nép, és a gyilkos kommunista söpredék rágalmai, fenyegetései. Médiatörvényt kifogásolnak úgy, hogy még le sincs fordítva az eredeti szöveg... a magyarországi vörös és liberális szenny már elõre hazát és nemzetet árult, amikor e törvényrõl (félre) "tájékoztatta" nyugati zsidó szövetségeseit.


Az a mocskos csõcselék lázít Magyarország ellen, amely hatvanöt évig cenzúrázott, amely 1956-ban és 2006-ban a tömegbe lövetett, amely söpredék a nemzetet szétzilálta, erkölcstelenné, magzatgyilkossá, rablóvá, spiclivé, hazaárulóvá, testvér- és Isten tagadóvá tette.


Fáj ennek a gyalázatos proli söpredéknek az új, életbe lépett alkotmány (No fene, nem csak a kreténeknek alkotmány az alaptörvény?) , amely Istennel és a kereszténységgel kezdõdik majd - reményeim és ígéretük szerint. Fáj ez a liberális uniós csürhének is. Fáj nekik, hogy nemzetünket az állampolgárság visszaszerezhetõségének lehetõségével újra egyesíti a magyar keresztény kormány - ha csak félmegoldás is ez egyelõre.


Vannak persze hibái ennek a kormánynak is, mint minden kormánynak.


Vannak emberi gyengeségek, önös érdekeik, égõ zsebek..., de nem olyan mértékben, mint volt ez a kommunista-liberális hazaárulók idején. A bûn minden oldalon bûn természetesen.


Ám, felmerül a kérdés: van-e tökéletes, mindenkinek megfelelõ és elfogadható kormány, ország vezetés? Úgy gondolom nincsen.


Van azonban egy erkölcsi irány, egy nemzeti elkötelezettség, amely mellett a pártok akár fölöslegesek is lehetnének.


Pártok azonban vannak, és lesznek is mindaddig, amíg a nemzetek föl nem ismerik, hogy elég magyarnak, németnek, románnak stb.... lenni, pártok és ellenségeskedés nélkül.


A pártoskodást már bizonyos "nem napkeleti bölcsek" is jónak tartották arra, hogy szétziláljon minden nemzetet.


Vajon eljön-e az idõ, amikor felismerik ezt a nemzetek, a népek? Nem lesz-e késõ Európa számára? Bizonyára késõ lesz, hiszen a sok elmebeteg "szakértõ", aki a zsebe érdekében irányítja az uniót, s valami megfoghatatlan degenerált szellemiség hatja át minden rendelkezését, aligha engedi a helyes és tisztességes, bevált irányt visszaállítani.


Európában, az Európai Unióban állandó háború van, hiszen egy nem európai (!) pénz-és szellemi hatalom irányítja az uniót, amely vagy - a birodalom nagysága miatt - belebukik, vagy tökélyre viszi az erkölcstelenség, a hitnélküliség, az elnemzetietlenítés diktatúráját.


Valószínû, hogy ez utóbbi tragédia elõtt állunk, hiszen primitívvé tették egész Európát.


Érzés, szeretet, Isten nélküli, állati sorban, sárban hempergõ társadalmak élnek immár Londontól Bécsen keresztül Bulgáriáig mindenütt.


A keresztény egyházak elerõtlenedtek, olykor saját magukat elárulva gyengítették társadalmi, lelki lehetõségeiket, terüket.


Eddig minden újonnan unióssá vált ország gazdaságilag tönkrement, társadalma elégedetlen, az elszegényedés jellemzi a keleti blokkot, amit máig másként kezelnek a nagyhatalmak, mint saját magukat.


A francia elnök (mint a házastársi hûség mintapéldánya), s Merkel asszony (aki inkább egy NDK-s mosónõre hasonlít) veszi a bátorságot, és Magyarországot bírálja a magyarországi hazaárulók információi alapján, miközben saját országaikat és azok õslakosságát is két lábbal tapossák a liberalizmus átkos szellemében.


Igen, rossz idõben és rossz helyre születtem. S születtünk még sok-sok millióan Európában. Tehetetlenek vagyunk, mert a demokrácia voltaképpen sok hülye proli és zsidó pénzember uralma az értelmiség fölött.


Genetika az egész. Európának eme felérõl elüldözték, megölték a nemességet, amely nem volt kizsákmányoló, mint ma a gyógyszermaffia, a mezõgazdasági maffia stb., azaz, hogy az unió szakbizottságai, szakértõi, akik a disznóknak piros labdát rendeltek el, hogy jobb legyen a hangulatuk.


Az elüldözött, nemzethez hû nemességet, középosztályt, felváltotta a proli, a tudatlan és igénytelen kommunista, a helyzetét kihasználó liberális, a haszonlesõ zsidó, s elkezdtek rombolni. (És lehetnek egyetemi tanárok, államfõk, kormánytagok... a proli, az proli marad, bármit tesz is, hogy ez ne lássék rajta.)


Minden, ami érték, ami keresztény, ami igaz, és ami évezredekig az európai élet alapfeltétele volt, rommá lett a liberális-kommunista ámokfutás alatt és miatt.


Most önmagukkal együtt pusztulni kezdenek a rombolók is. Mert a felégetett búzamezõ nem terem, s a megölt paraszt már nem mutathatja meg, hogy kell vetni és aratni.


Így tehát, a gyilkos is éhen hal elõbb vagy utóbb.


Milyen szép is volna, ha Magyarországot "büntetésbõl" kiléptetnék az Európai Unióból. Magyarországnak ugyanis nincs szüksége erre a politikai, világuralmi, erkölcstelen és embertelen képzõdményre.


Hiszen határok nem szûntek meg, nem lett jobb a kisebbségek sorsa sem, nem élünk jobban... minden hazugság volt, amit a csatlakozás elõtt mondtak errõl a kényszerû egységrõl. S ma már e hazugságokat a bõrünkön érezzük. Magyar, román, szlovák, osztrák, és bulgár egyaránt.


"Európa-idegen", és ab ovo idegen érdekeket szolgál ez az uniós massza, amelynek a módszereihez képest Adolf Hitler egy jó szándékú kiscserkész volt, aki legalább jólétet teremtett a Birodalomban, s nem ellopta a nép javait.


Még a tyúkokat is hagyta tojni, és a disznóknak sem tétetett piros labdát az ólba, mint az unió genetikai hulladék szakértõi.


Most mi voltunk az uniós elnöki székben. Mi magyarok! Ránk adták a bohócsapkát fél esztendõre azok, akik megmondják, mit kell tenni és miért nem jó egy magyar törvény, ha az nem tetszik a söpredék sztalinista, liberális milliárdos hazaárulóknak...


Egy akolban lehetünk 90 év után fél évig mi, a szétszakított kárpát-medencei magyar nemzet...


Ám ebbõl az "örömbõl" inkább nem kértem volna.


Ahogy szeretem ugyanis Európát, olyan undorom van az Európai Uniótól, amely a világtörténelem eddigi legaljasabb és legkártékonyabb szervezete, egyben a legembertelenebb háború is az európai népek ellen.


Nem örvendek tehát sem az elnökségnek, sem a tagságnak, mert Magyarország és minden más állam lassan megszûnik létezni. Csak a németek és franciák tartják magukat elsõnek az egyenlõk között, no meg a most partnerkapcsolatot létesített Izrael. Mit nekik a térkép, a távolság... Csupán egy dologra vagyok nagyon érzékeny: ha beleszólnak primitív és a magyarságot minden korban gyûlölõ európaiak az én országom, hazám, Kárpát-medencém és a magyar nemzet dolgaiba.


Most beleszólnak! Fenyegetnek, a forintot tapossák, s mindehhez a legaljasabb módon asszisztál a magyarországi liberális és kommunista söpredék és médiája. Mintha nem is itt élnének. Ellendrukkerek, nem magyarok!


Csak azt nem értem, ha már uniós tag vagyunk, miért nem mennek el máshová mindazok, akik rettegnek a magyarországi fasisztáktól, a rasszizmustól, a kereszténységtõl, a nemzeti érzésektõl, annak megnyilvánulásaitól? Szabadon mehetnének bárhova, hiszen az Unió az övék. Bár az sem megoldás, mert láthattuk, hogy a magyart gyûlölõ zsidó írók (a zsidóság elenyészõ, de rendkívül hangos és befolyásos rétege) miként gyalázkodnak és hazudoznak Berlinben, és Bécsben Magyarországról...


Rossz idõ, rossz hely... vagy mégsem az? Meglátjuk. Ma nem érzem jól magam sok százmillió európai polgárral együtt a zsidó, liberális és kommunista Európában. Mert ma Európa nem más, mint egy hatalmas kohó, amelybe az öntõmester: a zsidó tõke (!) keveri az ötvözõ anyagokat.


Kísérletezik, és meg kell várni, amíg az a kémcsõ, amelybe beszorították Európa népeit, egy rossz vegyület miatt végre felrobban az alkimista kezében... Ám hogy mikor lesz ez a robbanás még nem tudni pontosan, de bizonyosan bekövetkezik. S utána szabad és független nemzetállamok élik majd újra békés, meghitt, szeretetteljes keresztény erkölcsi normák alapján életüket, megbecsülve a velük élõ nemzeteket...


A forradalom tehát elkerülhetetlen. Minél nagyobb a birodalom, annál hamarabb összeomlik. Adja Isten, hogy mielõbb így legyen!


Stoffán György helyettes fõszerkesztõ
Európai Idõ - Sepsiszentgyörgy