Ficónak igaza van!


Ficónak igaza van!
Slota pártja a magyar nemzeti színekkel kampányol, no nem a  magyarok iránti szeretetbõl

Slota pártja a magyar nemzeti színekkel kampányol, no nem a magyarok iránti szeretetbõlA tót miniszterelnök retorzióval fenyegeti Magyarországot, de saját polgárait is, akik igénylik a magyar állampolgárságot. A tót parlamentben elfogadott törvény alapján szigorúan büntetni fogják azokat az állampolgáraikat, akik titokban magyar állampolgársághoz jutnak, de azt nem jelentik be, akik pedig bejelentik, azoktól megvonják a szlovák állampolgárságot.


Valóságos hisztéria alakult ki tótiában, amit Ficóék keltettek. Tegyük hozzá, hogy félelmük jogos, ami bûntudatukból ered. Olyan kijelentések is elhangzottak, melyek azt vizionálják, hogy a kettõs állampolgárságról szóló törvény elfogadása után Magyarország már a területi revízió követelésével fog elõállni. Bár ott tartanánk, ámbár erre még egy kicsit várnunk kell, legalábbis, ami a hivatalos formát illeti. Tehát el kell keserítenünk hazánk revizionista lakosságát, ugyanakkor sajnálkozásunkat kell kifejeznünk a tót nációnak, hiszen egyelõre az õ szabadságuk még nem jöhet el a Szent Korona védelme alatt.


Ennek a bekövetkezte azonban nem lehet kérdéses, hiszen Szlovákia mint ilyen, soha nem létezett önálló államalakulatként és a trianoni diktátum által a cseheknek odaítélt Felvidék teljes egészében a Történelmi Magyarországtól elrabolt terület, ahol a magyar kultúra, történelem és egyáltalán a magyar múlt emlékei kísértik a Ficóékhoz hasonló, identitászavaros szélhámosokat. A tót vezetés pedig nem átallja a magyarság és Hazánk ellen lázítani az Európai Unió vezetõ hatalmait, vagy másképpen azokat az atlanti hatalmakat, melyeknek születését köszönheti.


Éppen ezért van szüksége hazánknak erõs kormányra, kemény külpolitikára és a nemzetvédelmi erõ, a honvédség technikai és létszámbeli sürgõs felfejlesztésére. A talpra állásunknak mindezek alapvetõ szükségletei, melyek nélkül nem biztosítható szuverenitásunk és biztonságunk. Az, hogy a Fidesz-kormány erre mennyi erõt szán majd, egyelõre még nem tudható. Reménykedjünk benne, hogy a Martonyi vezette külügy nem egy minden körülmények közti konfliktuskerülõ, megalkuvó, vagy ami a legrosszabb, behódoló külpolitikát folytat majd a NATO vagy éppen az EU elvárásainak megfelelõen. Amennyiben a leendõ külügy nem szakít a korábbi internacionalista, posztkádárista irányvonallal, az a tót reakciós, magyarellenes erõk további erõsödését eredményezi majd.


Ficónak tehát igaza van, hogy támad. Azért támad, mert fél és ez a félelem a tót nacionalisták jellemzõje. Tisztában van azzal, hogy országa rablott területen létrehozott mûállam, ebül szerzett jószág, mely a magyar mondás szerint ebül is vész el.


Bella Árpád
Szlovákia története valójában:Szlovákia története valójában


Nemzeti InternetFigyelõ - Nemzeti Hírháló